+++ Suivez les dernières actualités également sur Facebook - https://www.facebook.com/EcoleSteinfort/ +++

Mittwoch, 27. November 2013

BEE SECURE - Elterenowend @Steinfort

Elterenowend @Steinfort
Mardi, le 4 février 2014 à 19:30h

BEE SECURE, en collaboration avec l’école fondamentale Steinfort, répond aux questions lors de cette soirée d'information pour parents d'élèves.

Langue: Luxembourgeois
Traduction simultanée en Français.

Centre Culturel "Al Schmelz"
rue Collart à Stengefort

https://www.bee-secure.lu/fr/events/elterenowend-steinfort

Chrëschtmaart 2013 zu Stengefort op der Gemengeplaz

Och dëst Joer ass eis Schoul erëm mat engem Stand um Chrëschtmaart vertrueden.

Zum Ofschloss vum Chrëschtmaart de Sonndeg, 15. Dezember sangen iwwer 40 Schoulkanner aus de Cyclen 3 a 4 Chrëschtlidder an der Kierch.