+++ Suivez les dernières actualités également sur Facebook - https://www.facebook.com/EcoleSteinfort/ +++

Montag, 9. April 2012

Cycle 2 - Bicher ABC an Europa - Mir maache mat !

Zu all Buchstaf aus dem Alphabet sichen d'Kanner en Auteur, en Titel, en Haaptpersonnage oder e wichtegen Objet aus engem Buch, am beschten aus villen europäesche Länner.
Dëst ass e Projet vum MENFP.

All d'Klassen aus dem Cycle 2 vun eiser Schoul maache mat!

Bicher-abc

Posted via email from Grundschule der Gemeinde Steinfort