+++ Suivez les dernières actualités également sur Facebook - https://www.facebook.com/EcoleSteinfort/ +++

Freitag, 7. Mai 2010

Formation continue fir all d'Enseignanten vum Cycle 1 bis 4 - Thema: PORTFOLIO

Das Portfolio als ein Konzept zur Entwicklung von Kernkompetenzen im individuellen Lernen.
Sou heescht d'Formation continue, déi mir schoulintern fir all Enseignanten vun eiser Grondschoul ubidden.
Weider Informatiounen fannt dir im Site vun der Formation continue oder direkt ënnert dësem Link