Sonntag, 15. September 2019

Schoulbuet 2019/2020

Pour télécharger le "Schoulbuet", veuillez cliquer ici.

Dir kënnt de Schoulbuet och direkt hei eroflueden.


Samstag, 15. September 2018

Schoulbuet 2018/2019

Pour télécharger le "Schoulbuet", veuillez cliquer ici.

Dir kënnt de Schoulbuet och direkt hei eroflueden.


Freitag, 23. März 2018

SCHECKIWWERREECHUNG un d’Associatioun 'Little Sequoia a.s.b.l.‘


(copyright Stengefort News http://www.steinfort.lu/news)
Den 12.3.2018 hunn d’Kanner an d’Schoulpersonal vun de Cyclen 1 & 2 vu Stengefort a Klengbetten zesumme mat den Elterevertrieder den Erléis vun hirem flotte Kürbismaart resp. dem Bicherfloumaart vum 27. Oktober 2017 un déi Responsabel vun 'Little Sequoia' iwwerreecht. A Präsenz vum Schäfferot an de Membere vun der Regionaldirectioun Mamer konnten d’Kanner e Scheck vun 4500 EUR fir de gudden Zweck iwwerreechen.
(littlesequoia.blog) Villmools MERCI de Schoulkanner, hiren Enseignanten an den Elterevertrieder fir den Engagement an dee SUPER Erfolleg.
(copyright Photos Myriam Kneip service-rp@steinfort.lu, Merci Myriam. An och villmools Merci Romain Kneip fir d'Filmen)

Sonntag, 3. September 2017

Schoulbuet 2017/2018

All Informatiounen iwwer d'Schoulrentrée 2017/2018 vun der Stengeforter Grondschoul.
Toutes les informations sur la rentrée scolaire 2017/2018 de l’école fondamentale de la commune de Steinfort.Samstag, 29. Juli 2017

Schéi Vakanz 2017 - Schöne Ferien 2017 - Bonnes vacances 2017 - Good holidays 2017 - Bom feriado 2017 - Buenas vacaciones 2017 - Buone vacanze 2017

Dat ganzt Léierpersonal vun der Grondschoul aus der Gemeng Stengefort wënscht all sénge Schülerinnen a Schüler an hire Familljen eng schéin an erhuelsam Vakanz. 

Och an der Vakanz vergeet d'Zäit immens séier. Lo ass net nëmmen schon erëm e Schouljoer eriwwer mee och schon 2 Woche grouss Vakanz.
Dofir ass et lo un der Zäit iech alleguer, Kanner an Elteren villmools Merci fir dat flott Schouljoer an déi gutt Zesummenaarbecht am vergaangene Schouljoer ze soen. 
Dat neit Schouljoer 2017/2018 fänkt de Freideg, 15. September 2017 ëm 8 Auer un. Et ass de ganzen Dag Schoul vun 8:00h bis 11:50h a vu 14:00h bis 16:00h. Mir freeën eis op iech am neie Schouljoer...

Eise Schülerinnen a Schüler aus dem Cycle 4.2, déi eis Stengeforter Grondschoul elo fir de Lycée verlooss hunn, wënsche mir weiderhin vill Erfolleg a Freed beim Léieren.

Fête de la Musique 2017 zu Stengefort